Teknogem, numunelerinizin taranmasında katkı sağlamaktadır. 75 mikron kalınlığa kadar, büyük numunelerinizi tarayabilmektedir.

Canlı Tavşan taramasını ( 75 mikron ) kesit kalınlığında yapabilen tek merkezdir. Kontrastlı ve kontrastsız.

Alümünyum Köpük, Kompozit, Agaç, Diş, Kemik, Lastik, Plastik, Kayaç, meyve, Tavuk, Balık gibi numunelerde 5×5 cm kadar 75 mikron aksiyal kesit kalınlığında tarayabilmekteyiz.