RS 3400 Kan Işınlayıcı

Eşzamanlı olarak Mükemmel Doz Düzgünlüğü ve Güvenilirliği

Aynı anda Altı adet Kan Ürününü 5 dakika içinde ışınlar.

Powered by QUASTAR® Technology in the RS 3400

İzotoplar / Sezyum çok eski bir teknoloji ve rasyasyon yayar.  X-Ray YEŞİL teknolojidir, Sezyum’a alternatiftir

RS 3400, Mesela, immünolojik olarak baskılanmış hastalara kan aktarılırken Graft ve Host Hastalığı (GVHD) gibi Kan immünolojik olarak yetersiz ise ilişkili transfüzyon riskini azaltmak için AABB, bu hasta grupları için ışınlanmış kan kullanılmasını önerir

RS3400 kan ışınlayıcısı, Sezyum ışınlayıcılarının doğrudan bir yedeğidir ve güvenlik, kapların imhası veya NRC kullanımı gibi lisans gereksinimleri yoktur.

Donör kanındaki T lenfositlerini inaktive eder. Kan üzerinde gözle görülür bir etkisi yoktur.

Uygulanan dozun mükemmel homojenitesini sağlayan Patentli rotator ile QUASTAR® X-ray Kaynağı çevresinde dolaşan şırınga tutucuları ile 1 ila 6 kan ürünü kanisterini  yerletirilmesiyle aynı anda ışınlar.

merkezde doz 25 Gy ve çevrim süresi 5 dakikadan azdır.

Sezyum ışınlayıcılarının yerine, Kullanıcı dostu, Yeşil teknoloji, emniyetli Xray ışınlayıcı.  Sezyum kan ışınlama sistemlerini değiştirme zamanı.  Radyasyondan uzak duralım.

Kurşun ile zırlanmış odaya gerek yok,

TAEK den sadece kullanıcı dozimetresi almak yeterli,

Nükleer ürün , atık, kullanma bulundurma, taşıma lisanlamalarına gerek yok.

Atıklar ile ilgili gider yok.

Tamamen X Işınıyla , Röntgen tüpü ile çalışan teknoloji

RS 3400 Broşür aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

RS3400

Özellikleri,

  • Yerleşik soğutma sistemi (harici su bağlantısı veya tahliye gerekmez)
  • Barkod bağlantı noktası (barkod okuyucuya hazır)
  • Kolay kurulum , tekerlekli montaj
  • Kurşun ile zırlanmış odaya gerek yok. Kendinden korumalı
  • Patentli 4 pi x-ray kaynağı
  • Patentli rotator, içeriği dönmeden dönme dolap hareketiyle kutuları kaynağın etrafında benzersiz bir şekilde hareket ettirir
  • Çevrim başına altı adet 1 litrelik kanister teknolojisi
  • Çeşitli kan konfigürasyonlarını ışınlar, 600ml kan torbaları, 60ml’ye kadar çekilmiş şırıngalar (örn. Numuneleri)
  • 25Gy merkez hattı dozu için döngü süresi 5 dakikadan az